Katıldığım Eğitimler

  • Oyun Terapisi Eğitimi
  • Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi
  • İleri Düzey Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
  • MMPI Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
  • Beck Depresyon Envanteri Eğitimi
  • Beck Anksiyete Ölçeği Eğitimi
  • Çocuk Resimlerinin Pedagojik Açıdan İncelenmesi Eğitimi
  • Moxo Dikkat Testi Eğitimi